Register your interest and find out how we can help your business.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CAPTCHA image
*
*
Chat
Thank you for contacting us. We've received your message and a team member will be in touch with you very soon! We usually respond to enquiries immediately, however at this stage we'll get back to you within the next 3-6 hours. Our sincerest apologies. Note: All enquiries (online/offline) are treated in a highly secure and confidential manner.
REGISTRERA INTRESSE
Livechat

FALLSTUDIE

Koalabi

Koalabi Ugg Boots är ett Australiensiskt varumärke som tillverkar och tillhandahåller högkvalitativa fårskinns ugg boots sedan 1989. Företaget har framgångsrikt haft både grossist och försäljning till många kunder lokalt och internationellt.

DET OKÄNDA SCENARIOT

Under den första månaden med Authenticateit, har Koalabi Ugg Boots upptäckt 12 marknader som sålt förfalskade skor till konsumenter. Det var ett scenario som de inte visste om innan de använde systemet.

När de 12 identifierade försäljarna kontaktades, upptäckte Koalabi Ugg Boots att försäljarna var omedvetna om att produkterna de sålde inte var äkta. Att sälja förfalskade varor påverkade inte bara Koalabi Ugg Boots, utan hade också inverkan på de 12 försäljare som sålde lågkvalité produkter till sina kunder.

EN NY MÖJLIGHET

Authenticateit har försett Koalabi Ugg Boots med en ny möjlighet att identifiera förfalskade varor, utbilda försäljare som är omedvetna om situationen och expanderat företagets existerande leveranskedja genom att inkludera försäljare som tidigare sålde förfalskningar.

Under de första sex månaderna, har Koalabi Ugg Boots expanderat sitt försäljningsnätverk och ökat kundernas förtroende för att köpa märkes skor. Som ett resultat av detta, har företaget redan sett att deras försäljning ökat med 3%.

GRÅIMPORT

Koalabi Ugg Boots distribuerar sina produkter både lokalt och globalt. Detta har uppmuntrat försäljningen av gråimporterade varor, med några öst Europeiska distributörer som dragit nytta av de lägre grossistpriserna och därefter exporterat Koalabi Ugg Boots produkter från Europa till lokala försäljare i Australien och Nya Zeeland. Eftersom produkterna från gråimport är tillgängliga till ett lägre pris, får de lokala försäljarna som säljer äkta produkter svårare med försäljningen, och därför måste Koalabi Ugg Boots reducera det genomsnittliga priset på en produkt som distribueras till den Australiensiska/Nya Zeeländska marknaden för att få sälja äkta varor.

Authenticateit systemet ger varumärken möjligheten att sätta en restriktion på utrikes import, och begränsa distributörer att bara få förse specificerade regioner med produkter. Om en internationell distributör försöker förse en försäljare i ett annat land med produkter, och det landet inte är i den region som distributören har fått tilldelad, kommer varumärkets ägare att varnas. Om en internationell distributör levererar produkter till en icke godkänd region, och passerar Authenticateits system – kommer det bli svårt att få produkterna sålda, då både försäljaren och konsumenterna kommer kunna få autentiseringen av produkterna före inköpet.

KONTAKTA OSS

INFO@AUTHENTICATEIT.COM

+61 (3) 9924 4405

ANSLUT TILL OSS

LIVECHAT